• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử
 • Niên giám thống kê năm năm học 2021-2022
  | Phòng GD & ĐT Yên Dũng | 192 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Niên giám thống kê năm năm học 2020-2021
  | Phòng GD & ĐT Yên Dũng | 145 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Niên giam thống kê 2018
  | Phòng GD & ĐT Yên Dũng | 507 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Niên giam thống kê 2017
  | Phòng GD & ĐT Yên Dũng | 498 lượt tải | 1 file đính kèm