• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học: Kế toán
  • Điện thoại:
   0984331123
  • Email:
   tthuong.yd@bacgiang.edu.vn
 • Trần Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học: Tin học
  • Điện thoại:
   0989973708
  • Email:
   ttvan.yd@bacgiang.edu.vn