• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử
 • Nguyễn Đức Dĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng THCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học: Sinh học
  • Điện thoại:
   0978342693
  • Email:
   nddinh.yd@bacgiang.edu.vn