Saturday, 31/10/2020 - 18:29|
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN DŨNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
 • Quách Văn Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng THCS
  • Điện thoại:
   0982.237.125
  • Email:
   qvthien.yd@bacgiang.edu.vn
 • Thân Văn Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TCCB-GDTC
  • Điện thoại:
   0977.480.332
  • Email:
   vanphong2308@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PT môn T.Anh
  • Điện thoại:
   0966.657.699
  • Email:
   nthanh.yd@bacgiang.edu.vn