• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử
 • Phan Thế Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học: Lịch Sử
  • Điện thoại:
   0976032889
  • Email:
   ptdong.yd@bacgiang.edu.vn
 • Lương Đình Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ: Toán học
  • Email:
   luongdinhgiap@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Công Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân: Sinh học
  • Điện thoại:
   0988145673
  • Email:
   ncthanh.yd@bacgiang.edu.vn