Sunday, 07/03/2021 - 19:17|
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN DŨNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
 • Phan Thế Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học: Lịch Sử
  • Email:
   phanthedongtgyd@gmail.com
 • Lương Văn Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học: Toán học
  • Email:
   lvly.yd@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Công Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân: Sinh học
  • Email:
   ncthanh.yd@bacgiang.edu.vn
 • Lương Đình Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ: Toán học
  • Email:
   luongdinhgiap@bacgiang.edu.vn