Thứ sáu, 26/02/2021 - 04:20|
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN DŨNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH !
 • Quách Văn Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng THCS
  • Điện thoại:
   0982.237.125
  • Email:
   qvthien.yd@bacgiang.edu.vn
 • Thân Văn Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GDTC
  • Điện thoại:
   0977.480.332
  • Email:
   vanphong2308@gmail.com
 • Nguyễn Thái Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983.175.980
  • Email:
   ntnghia.yd@bacgiang.edu.vn
 • Phan Thế Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học: Lịch Sử
  • Email:
   phanthedongtgyd@gmail.com
 • Lương Văn Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học: Toán học
  • Email:
   lvly.yd@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Công Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân: Sinh học
  • Email:
   ncthanh.yd@bacgiang.edu.vn
 • Lương Đình Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ: Toán học
  • Email:
   luongdinhgiap@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thái Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ CNTT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983175980
  • Email:
   ntnghia.yd@gmail.com
 • Vũ Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0982.508.426
  • Email:
   vuhanh282@gmail.com
 • Trần Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0989.973.708
  • Email:
   ttvan.yd@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Viết Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ TH
  • Điện thoại:
   0988.125.719
  • Email:
   nvhong.yd@bacgiang.edu.vn